Noordelijke mythen

Noordelijke mythen gaan over de strijd tussen goden en reuzen, tussen orde en chaos.
Hoewel de verhalen maar voor een klein deel zijn overgeleverd, is de invloed van deze mythologie op het Nederlands groot en hebben we ongetwijfeld te maken met een belangrijk onderdeel van het Nederlands erfgoed.

Zo zijn sommige dagen van de week genoemed naar de noordelijke goden, zoals donderdag (Thors dag), en vrijdag (Freya’s dag). 
De Germaanse volken brachten niet alleen hun taal, maar ook hun mythen, religie en overtuigingen naar deze regio. De vroege kerstening op het vasteland van Europa en in Engeland betekent dat er weinig van dit geloof is overgeleverd. 

De enige geschreven getuigenissen uit die tijd zijn afkomstig van buitenstaanders, zoals de Romeinse schrijver Tacitus, omdat de Germaanse volkeren amper schreven. Hun runen alfabet, dat een mystieke betekenis had, was bedoeld om inscripties aan te brengen in hout of steen. De belangrijkste geschreven bronnen dateren voor wat betreft de mythologie van de 13e eeuw.

Het boek Eda geeft ons het meest volledige beeld van de noordelijkse mythologie. Een ander belangrijke bron is ook in de 13e eeuw geschreven in IJsland, howel de verhalen ouder zijn; het is een verzameling mythologische gedichten bekend als de Lied Edda. Daarnaast hebben we fragmenten van IJslangdse sagen en archeologische getuigenissen, zoals de indrukwekkende vondsten uit de bootgraven die zijn blootgelegd bij Oseberg en Sutton Hoo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *