Omgeving & Gewoonten

Volgens de Noordse volken was het leven begonnen met het samengaan van vuur en ijs. Men dacht dat op Ragnarok (de ondergang van de wereld) vlammen tot in de hemel zouden reiken en de aarde in de zee zou zingen. Vernietiging door water en vuur moet een vertrouwd beeld zijn geweest voor de dichters die hun mythen opschreven op het vulkanische IJsland; hun visioen van stoom en vlammen tot aan de hemel kan heel goed zijn geinspireerd door vulkanische uitbarstingen.

Beschrijvingen van grote uitbarstingen door de eeuwen heen tonen veel overeenkomst met de gebeurtenissen van Ragnarok; bergen schudden door aardbevingen, de zon verduistert door de wolken rook en as, gevolgd door vlammen, rook en stoom die de hemel vullen en het ijs doen smelten. Er zijn overstromingen en rivieren van gloeiende lava.

Men vereerde de noordelijke goden op verschillende manieren. Grote beelden van Thor, Odin en Freyr stonden in de indrukwekkende tempel in Uppsala in Zweden, waar onder andere ook mensenoffers werden gebracht. In de kleinere tempels brachten de priesters dierenofferts, vooral aan Thor en Freyr.

Men betoonde ook zijn eer op minder dramatische wijze; men bracht offers aan heilige bossen, rotsen of stenen die men als verblijfplaats van beschermgoden zag. Dit soort offerts bestond meestal uit voedsel. Ook bouwde men eenvoudige altaren van opgestapelde stenen in de open lucht. De tempels waren vaak ook eenvoudig. Men koos wel voor heilige plaatsen zoals Helgafell (Heilige berg) in West Ierland. Thorolf Mostur-Beard, een devoot volgeling van Thor, zei dat deze berg zo heilig was, dat niemand er ongewassnen naar kon kijken en geen levend wezen daar kwaad zou worden aangedaan.

Dezelfde Thorolf volgde ook een wijdverbreide gewoonte door de houten stijlen van zijn stoel overboord te gooien toen zijn schip Ierland naderde. Zo kon Thor hem naar de plek leiden die zijn thuis zou zijn. Thorolf beschouwde deze door Thor aangewezen plek als heilig en niemand mocht hem met bloed of uitwerpselen ontwijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *