Gewapend met zijn hamer beschermde Thor de wereld. Hij was beroemd om zijn kracht, welke die van alle anderen overtrof. Hij was enorm groot, met rood haar, een rode baard, rode wenkbrauwen en een vurige oogopslag. Zijn belangrijkste bezigheid was het vernietigen van de reuzen die de wereld van goden en mensen constant bedreigden. Thor ging bewust op deze wezens af met de bedoeling ze voor eens en altijd te vernietigen en hij aarzelde zelden om zijn hamer op te heffen als hij er één ontmoette. 
Als een van de goden bedreigd werd, kon deze altijd een beroep op hem doen.

De mythe van de diefstal van Thor zijn hamer

De diefstal van zijn hamer Mjollnir, laat zien hoe belangrijk de bescherming van de hamer was voor de goden en waartoe ze in staat waren om hem terug te krijgen. Hij laat ook de verschillende functies zien. 

“Op een ochtend ontdekte Thor bij het ontwaken dat zijn hamer verdwenen was. Hij wekte Loki en zei dat zijn hamer was gestolen. Loki besliste dat ze naar Freya moesten gaan. “Kun je ons je valkengedaante lenen om naar mijn hamer te zoeken?” vroeg Thor haar. “Natuurlijk” antwoorde Freya, “ik zou hem zelfs geven als hij van goud of zilver was, als Mjollnir daardoor gevonden wordt”. Loki vloog in Freya’s valkengedaante naar de Thyrm, de heer der reuzen.
“Heb jij Thors hamer verborgen?” vroeg Loki. “Ik heb hem 25 mijlen diep onder de grond verborgen” zei Thrym. 
“ik zweer dat niemand hem terug zal krijgen tot Freya bij mij is gebracht als mijn bruid”.

Loki en Thor zeiden Freya zich gereed te maken om Thryms bruid te zijn, wat ze botweg weigerde. In paniek kwamen de goden bijeen om te beslissen wat te doen. Als de reuzen Thors hamer hadden, konden de goden zich niet verweren en zou Asgaard al gauw onder de voeten worden gelopen. 
Maar als Freya niet met Thrym wilde trouwen, hoe krijgen ze dan de hamer terug? 
Heimdall kwam met een idee.
“Laten we Thor verkleden als bruid en hem naar Thrym sturen in Freya haar plaats”. Thor was ontsteld door dit voorstel en protesteerde dat hij zich onmogelijk in vrouwenkleding kon steken, maar Loki herinnerde hem aan het lot dat Asgaard wachtte als hij Mjollnir niet terug kreeg.

En dus werd Thor in bruidskleren gestoken met juwelen op zijn borst en een sluier over zijn hoofd. Het halssnoer van de Brisings werd om zijn hals gehangen. Loki begeleidde de vermomde Thor, verkleed als zijn dienares. Thrym ws geweldig blij doen hij Freya zag en zijn bedienden bereidden een groot maal. Thor at een hele os, acht zalmen en alle voor de vrouwen bestelde lekkernijen en spoelde het geheel weg met 3 hoors mede.

Thyrm bekeek dit gealarmeerd, bij zichzelf zeggend dat hij nog nooit een meisje zo had zien eten en drinken. Loki moest snel iets bedenken om ontdekking te voorkomen. 

“Freya heeft 8 nachten niet gegeten of gedronken, zo graag wilde ze naar het Reuzenland komen” zei hij. Thrym was hierover zo blij, dat hij de sluier oplichtte om Freya te kussen, maar hij deinsde vol afgrijzen terug. 
“Waarom heeft Freya zulke rode en grote vurige ogen?” stamelde hij geschokt. Loki zei “Freya heeft ook 8 nachten niet geslapen omdat ze graag naar het Reuzenland wilde komen”. Dit  stelde Thyrm tevreden en hij wilde de bruiloft doorzetten. Hij liet Mjollnir brengen om het paar te zegenen. De hamer werd op de schoot van de bruid gelegd. Zodra Thor de hamer had veranderde alles. Hij sprong op, rukte zijn sluier af en vermorzelde alle reuzen in de hal, te beginnen met Thrym.

Thors hamer als bescherming. In Scandinavische graven zijn amuletten van ziler of ander metaal in de vorm van Thors hamer gevonden, die laten zien welk vertrouwen men had in Thors bescherming. De meeste dateren van de late 10de eeuw en zijn gevonden in Denemarken, zuidelijk Noorwegen en het zuidoosten van Zweden. 
Sommige zijn erg klein, maar 2 centimeter lang, en vaak zit er een oogje aan, wat erop wijst dat ze gedragen konden worden. 
Als symbool van bescherming waren ze misschien de heidense versie van het door christenen gedragen kruisje. Er zijn gietvormen gevonden waarmee hamers en kruisjes naast elkaar konden worden vervaardigd, al naar gelang het geloof van de klant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *